Mihanpostاجتماعیجامعهخانواده

چگونگی قیمت‌گذاری برق در فاز دوم هدفمندی؟

به گزارش میهن پست -دولت تدبیر و امید به منظور مدیریت مصرف برق همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها شرایط جدیدی برای جریمه و یا تشویق مشترکان پرمصرف و کم مصرف برق تعیین کرده که در صورت رعایت ضوابط جدید بار مالی قبوض تا ۵۰ درصد قابل کاهش است.

به  نقل از مهر، از ابتدای اسفند ماه سال جاری متوسط قیمت فروش برق به مشترکان خانگی ۲۴ درصد افزایش یافته است و بر اساس اظهارات جدید حمید چیت‌چیان وزیر نیرو بهای برق مشترکان خانگی تا پایان سال جاری برای بار دوم گران نخواهد شد..

در سال جاری علاوه بر افزایش قیمت برق، عوارض فروش برق هم به ازای هر کیلووات ساعت ۱۳ تومان افزایش یافته است که این موضوع افزایش بار مالی قبوض برق را به همراه دارد.

علاوه بر این، همزمان با آغاز چراغ خاموش فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در سال جاری پنج تعرفه قیمت گذاری فروش برق به مشترکان خانگی مطابق با شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف کشور شامل تعرفه منتطق گرمسیری یک، دو، سه، چهار و تعرفه مناطق عادی و ماه‌های غیر گرم مناطق گرمسیری تعریف شده است.

یکی از مهمترین ویژگی‌های تعریف تعرفه برق مشترکان خانگی در سال ۹۳ ایجاد شرایط پاداش و جریمه برای مصرف برق است به طوری که آن دسته از مشترکان خانگی در ساعات غیر پیک اقدام به مصرف برق بکنند هزینه برق کمتری پرداخت خواهند کرد.

از این رو مطابق با تعرفه های جدید افزایش قیمت برق مجموع ساعات اوج بار ۴ ساعت و ساعات کم باری ۸ ساعت تعیین شده که تشخیص ساعات مزبور مشترکان توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین خواهد شد.

در همین حال حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف شرایط اختصاصی به ازای هر کیلو وات ساعت به طور متوسط در مناطق عادی و ماه های غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۴۷ تومان و در ماه های گرم مناطق گرمسیر ۱۵۹ تومان است.

 

تعرفه مناطق عادی و ماه های غیر گرم مناطق گرمسیری
 متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)  قیمت هر پایه (کیلو وات ساعت)
 صفر تا ۱۰۰ ۴۰٫۲ تومان
 مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۵۵ تومان
 مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۱۴ تومان
 مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۲۲۹ تومان
 مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۲۷۹ تومان
 مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۳۷۰ تومان
 مازاد بر ۶۰۰ ۴۱۰ تومان

 

تعرفه ماه های گرم در مناطق گرمسیر ۴
 متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)  قیمت هر پایه (کیلو وات ساعت) تومان
صفر تا ۱۰۰  ۳۱ تومان
 مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۳۶ تومان
 مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰  ۷۰ تومان
 مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۱۱۰  تومان
 مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۱۶۵ تومان
 مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۲۲۰ تومان
 مازاد بر ۶۰۰ ۲۷۰ تومان

 

تعرفه ماه های گرم در مناطق گرمسیر ۳
 متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)  قیمت هر پایه (کیلو وات ساعت) تومان
 صفر تا ۱۰۰ ۲۸ تومان
 مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۷۲ تومان
 مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۲۰ تومان
 مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۱۶۰ تومان
 مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۱۸۹ تومان
 مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۲۱۰٫۳ تومان
 مازاد بر ۶۰۰ ۲۲۴٫۸ تومان

 

تعرفه ماه های گرم در مناطق گرمسیر ۲
 متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)  قیمت هر پایه (کیلو وات ساعت) تومان
 صفر تا ۱۰۰ ۲۶٫۴ تومان
 مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۶۲ تومان
 مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۱۰٫۵ تومان
 مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۱۴۱٫۸ تومان
 مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۱۷۵ تومان
 مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۱۹۵٫۸ تومان
 مازاد بر ۶۰۰ ۲۱۰٫۳ تومان

 

تعرفه ماه های گرم در مناطق گرمسیر یک
 متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)  قیمت هر پایه (کیلو وات ساعت) تومان
 صفر تا ۱۰۰ ۱۲ تومان
 مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۱۳٫۶ تومان
 مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۵٫۶ تومان
 مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۶۷٫۵ تومان
 مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۱۳۳ تومان
 مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۱۶۶٫۸ تومان
 مازاد بر ۶۰۰ ۱۹۵٫۸ تومان

جزئیات پاداش و جریمه مشترکان برق خانگی

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه دولت که توسط وزیر نیرو به تمامی شرکت های توزیع و برق منطقه ای در استان های مختلف کشور ابلاغ شده برای سال جاری شرایط پاداش و جریمه برای مشترکان کم مصرف و پرمصرف برق تعیین شده است.

بر این اساس برای تشویق مشترکان به منظور جابه جایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی، اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیر اوج بار برای آن دسته از مشترکانی که دارای لوازم اندازه گیری چند زمانه هستند به شکل زیر محاسبه می شود:

کل مصرف اوج بار در دوره (ضرب در) ۴۰۰ ریال = اضافه پرداختی مصارف اوج بار

برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه هستند.

کل مصرف کم برای در دوره (ضرب در)  ۲۰۰ ریال = تخفیف مصارف غیر اوج بار

برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دو زمانه هستند.

کل مصرف غیر اوج بار در دوره (ضرب در) ۸۰ ریال = تخفیف مصارف غیر اوج بار

ارقام فوق برای ماه های گرم مناطق گرمسیر ۱ با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر ۲ و ۳ و ۴ با ضریب دو سوم محاسبه خواهد شد. از سوی دیگر بهای برق مشترکان جانباز ۲۵ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کسر ۸۰ و ۱۰۰ کیلووات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می‌شود.

برق مشترکان پر مصرف قطع می‌شود

شرکت های توزیع و برق منطقه‌ای در استان‌های مختلف کشور مطابق با تعرفه های جدید ابلاغ شده قیمت گذاری برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موظف هستند که در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قرارادی، برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، می توانند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی) تمامی مشترکان (به استثنای مصارف تولیدی صنعت و معدن) را با ضریب ۲ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) بهای برق تا ۱۰ درصد قدرت مازاد با ضریب ۱٫۵ و مازاد بر ۱۰ درصد با ضریب ۲ محاسبه و دریافت می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا